Meny Stäng

Ålderspension

När det gäller ålderspension, dvs. att pensionera sig på grund av åldern, tror många att de har full koll på det svenska pensionssystemet. Men så är det inte alltid. Därför har vi i denna guide samlat en del information om just ålderspension. Så att du kan hitta all information du behöver om detta på ett och samma ställe.

När kan man gå i ålderspension i Sverige?

Sverige skiljer sig från en del andra länder så till vida att man faktiskt kan välja själv när man vill pensionera sig. Man har rätt att gå i ålderspension redan när man fyller 61 år. Men om man föredrar det, kan man även fortsätta arbeta under några år efter detta, fram till 67 års ålder. 

ålderspension

Man kan även välja att endast ta ut en del av pensionen, och fortsätta arbeta deltid, eller återgå till arbetet om man ändrar sig efter att man pensionerat sig, och vill fortsätta jobba efter ett visst uppehåll. Det finns även yrkesgrupper som kan pensionera sig innan 61 års ålder, t.ex. på grund av särskilda avtal eller liknande.

På grund av allt detta är Sverige ett av de mer flexibla länderna i världen när det gäller ålderspension. Det finns ju ingen ”generell” pensionsålder, som i vissa andra länder, utan när man pensionerar sig varierar väldigt mycket. 

Vad får man för ersättning när man går i ålderspension?

Ersättningen man får kan delas in i flera olika grupper.
1) Den allmänna pensionen som man får av staten.
2) Så kallad tjänstepension, som arbetsgivaren står för.
3) Privat pension, som man sparat ihop till på egen hand med hjälp av pensionssparande.
Hur mycket man får beror dock bland annat på hur länge man sparat ihop till pensionen, hur mycket man tjänat tidigare och så vidare. Så det går inte att rent generellt säga hur mycket var och en kommer att få när man pensioneras, då detta varierar väldigt mycket.

Vad kan man göra för att påverka storleken på sin ålderspension?

För det första kan man förstås pensionsspara, detta är det mest effektiva sättet att påverka ålderspensionen på exakt det sätt man vill. För det andra finns det på vissa arbetsplatser möjlighet att teckna avtal om tjänstepension. Detta är då något man absolut bör göra, oavsett om det är en kollektiv tjänstepension eller en individuell tjänstepension det gäller. Ser man till att jobba länge och med hög lön, påverkar även detta ålderspensionen i en positiv riktning.