Meny Stäng

Fackföreningar – En guide

Sverige är ett av de länder där fackföreningar är en betydande kraft i samhället. Därför är det viktigt för varje svensk att känna till lite om vad fackföreningar egentligen är, samt hur de fungerar. Om detta inte är något som du har så stor kunskap kring sedan innan, hoppas vi att denna guide till fackföreningar kan hjälpa dig lära dig lite mer om dem.

Vad har fackföreningar för syfte?

Fackföreningar är arbetstagarorganisationer. Det innebär att de samordnar arbetstagare som hör till en viss yrkesgrupp eller jobbar på en viss arbetsplats, för att göra förhandlingar mot arbetsgivaren enklare. Principen bakom är förstås att flera samordnade arbetstagare är starkare tillsammans än enstaka arbetstagare, som företräder sig själva. Fackföreningarna företräder alla sorters intressen för arbetstagarna, från löner, anställningsfrågor och mycket annat.

Hur jobbar fackföreningarna för att företräda arbetstagarna?

Detta varierar förstås lite från fall till fall, då samma tillvägagångssätt förstås inte fungerar på varje problem och situation, men bland annat försöker man förhandla fram kollektivavtal, man kan även organisera olika stridsåtgärder som strejker och blockader när det behövs, och man kan även förhandla fram olika förmåner för alla medlemmarna. Många fackföreningar är även politiskt aktiva på olika sätt, men inte alla av dem.

Gå med i en fackförening

Hur länge har fackföreningar funnits?

Fackföreningarna har en lång historia, de första av dem uppstod nämligen redan på 1700-talet, i samband med att den industriella revolutionen startade. Denna revolution gjorde nämligen att arbetet förändrades på många vis, och detta gjorde det viktigare för arbetarna att organisera sig. I början när fackföreningar började uppstå var de dock olagliga i många länder, vilket gjorde att de inte kunde växa lika snabbt som de annars kanske hade. 

Så småningom blev dock fackföreningar lagliga, och idag finns rätten att vara med i fackföreningar även med i FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

I Sverige har fackföreningar funnits sedan 1846, då den så kallade Typografiska föreningen, som brukar räknas som den första fackföreningen i landet, grundades. Fackföreningar blev dock inte så vanliga då direkt, utan det var först på 1870-talet som flera fackföreningar bildades. Landsorganisationen, som i sin tur hade som syfte att organisera de olika fackföreningarna, grundades dock först år 1898, så fackföreningarna har varit betydligt mer organiserade först efter det.

Vilka fackföreningar har man att välja mellan?

Det finns massvis med olika fackföreningar i Sverige idag, de flesta av dem baserade på medlemmarnas yrkesgrupp. Därav finns det fackföreningar för lärare, läkare, industriarbetare, bank- och finansanställda, tjänstemän, kommunalarbetare, civilingenjörer, elektriker och många andra yrkesgrupper. Det första du bör göra om du är intresserad av ett medlemsskap i en fackförening är därför att kontrollera om det finns en eller flera fackföreningar för just den yrkesgrupp som du tillhör.

Hur går man då med i en fackförening?

Detta gör man genom att fylla i en medlemsansökan som du får av föreningen. Många fackföreningar lägger även ut sina medlemsansökningar på sina hemsidor, så att man kan ansöka om ett medlemsskap via nätet. Det är med andra ord inte alls svårt att bli medlem i fackföreningar. Efter att du är medlem betalar du en avgift för medlemsskapet, i regel varje månad. Detta kan skötas via autogiro eller e-faktura hos många av fackföreningarna, så inte heller detta bör vara allt för omständigt.

Gå med i facket

Att man går med i en fackförening ger en dessutom ett medlemsskap i en a-kassa, som man enligt lag måste vara medlem i. Så när du är medlem i facket behöver du inte tänka på a-kassemedlemsskapet separat, utan då har det redan tagits hand om.